خوش آمدید ، این نخستین بازدید شماست ؟ جهت ثبت نام بر روی دکمه رو به رو کلیک کنید

پسوریازیس مسری نیست، آما آگاهی فرد به فرد انتقال می یابد. پنهان شدن کافی است. زندگی کنید!

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • YAHOO!
 • :eshgh:
  eshgh
  eshgh
 • :nakhon:
  nakhon
  nakhon
 • :95:
  95
  95
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :84:
  84
  84
 • :07:
  07
  07
 • :39:
  39
  39
 • :lamp:
  lamp
  lamp
 • :28:
  28
  28
 • :khejalat:
  khejalat
  khejalat
 • :94:
  94
  94
 • :17:
  17
  17
 • :sorkh:
  sorkh
  sorkh
 • :83:
  83
  83
 • :06:
  06
  06
 • :38:
  38
  38
 • :cup:
  cup
  cup
 • :27:
  27
  27
 • :dalghak:
  dalghak
  dalghak
 • :93:
  93
  93
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :82:
  82
  82
 • :zaboon:
  zaboon
  zaboon
 • :37:
  37
  37
 • :kadoo:
  kadoo
  kadoo
 • :26:
  26
  26
 • :58:
  58
  58
 • :92:
  92
  92
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :mooghermez:
  mooghermez
  mooghermez
 • :04:
  04
  04
 • :36:
  36
  36
 • :charbarg:
  charbarg
  charbarg
 • :25:
  25
  25
 • :narahat:
  narahat
  narahat
 • :hapoo:
  hapoo
  hapoo
 • :satan:
  satan
  satan
 • :46:
  46
  46
 • :blond:
  blond
  blond
 • cheshmak
  cheshmak
  cheshmak
 • :35:
  35
  35
 • :gol:
  gol
  gol
 • :afarin:
  afarin
  afarin
 • :56:
  56
  56
 • :90:
  90
  90
 • :einaki:
  einaki
  einaki
 • :45:
  45
  45
 • :79:
  79
  79
 • :02:
  02
  02
 • :34:
  34
  34
 • :khorus:
  khorus
  khorus
 • :khab:
  khab
  khab
 • :55:
  55
  55
 • :89:
  89
  89
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :78:
  78
  78
 • :01:
  01
  01
 • :33:
  33
  33
 • :monkey:
  monkey
  monkey
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :88:
  88
  88
 • :doodi:
  doodi
  doodi
 • :naa:
  naa
  naa
 • :76:
  76
  76
 • :32:
  32
  32
 • :gav:
  gav
  gav
 • :hisss:
  hisss
  hisss
 • :akhm:
  akhm
  akhm
 • :1min:
  1min
  1min
 • :10:
  10
  10
 • :soot:
  soot
  soot
 • :75:
  75
  75
 • :31:
  31
  31
 • :pig:
  pig
  pig
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :star:
  star
  star
 • :09:
  09
  09
 • :41:
  41
  41
 • :74:
  74
  74
 • :sabz:
  sabz
  sabz
 • :kolahi:
  kolahi
  kolahi
 • :heart:
  heart
  heart
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :85:
  85
  85
 • :08:
  08
  08
 • :40:
  40
  40
 • :ladybird:
  ladybird
  ladybird
 • SADAFAK.IR
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :tavalod:
  Tavalod
  Tavalod
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :chaker:
  Chaker
  Chaker
 • :ma inim:
  Ma Inim
  Ma Inim
 • :)
  Smile
  Smile
 • :hiss:
  Hiss
  Hiss
 • :taslim:
  Taslim
  Taslim
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :mage nabinamet:
  Mage Nabinamet
  Mage Nabinamet
 • :hey vaye man:
  Hey Vaye Man
  Hey Vaye Man
 • :tajjob:
  Tajjob
  Tajjob
 • :PSO:
  PSO
  PSO
 • :boghz:
  Boghz
  Boghz
 • :ma dadashim:
  Ma Dadashim
  Ma Dadashim
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :olagh:
  Olagh
  Olagh
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :ma bishtar:
  Ma Bishtar
  Ma Bishtar
 • :study:
  Study
  Study
 • :gitar:
  Gitar
  Gitar
 • :no no:
  No No
  No No
 • :bi tarbiat:
  Bi Tarbiat
  Bi Tarbiat
 • :love:
  Love
  Love
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :gilibili:
  Gilibili
  Gilibili
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :bi ar:
  Bi Ar
  Bi Ar
 • :like:
  Like
  Like
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :ghelion:
  Ghelion
  Ghelion
 • :nasihat:
  Nasihat
  Nasihat
 • :bezan ghadesh:
  Bezan Ghadesh
  Bezan Ghadesh
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :ghah ghahe:
  Ghah Ghahe
  Ghah Ghahe
 • :mobarak:
  Mobarak
  Mobarak
 • :bede baghalo:
  Bede Baghalo
  Bede Baghalo
 • :kaf:
  Kaf
  Kaf
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :shena:
  Shena
  Shena
 • :fak:
  Fak
  Fak
 • :mariz:
  Mariz
  Mariz
 • :bahs:
  Bahs
  Bahs
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :vibre:
  Vibre
  Vibre
 • :shaki:
  Shaki
  Shaki
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :ma omadim:
  Ma Omadim
  Ma Omadim
 • :allaf:
  Allaf
  Allaf
 • :jazz:
  Jazz
  Jazz
 • :type:
  Type
  Type
 • :shadi:
  Shadi
  Shadi
 • :dastmal:
  Dastmal
  Dastmal
 • :man khubam:
  Man Khubam
  Man Khubam
 • :aks:
  Aks
  Aks

بارگذاری ... بارگذاری ... آخرین ارسال ها
بارگذاری ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بارگذاری ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بارگذاری ...