خوش آمدید ، این نخستین بازدید شماست ؟ جهت ثبت نام بر روی دکمه رو به رو کلیک کنید

پسوریازیس مسری نیست، آما آگاهی فرد به فرد انتقال می یابد. پنهان شدن کافی است. زندگی کنید!

شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • YAHOO!
 • :hapoo:
  hapoo
  hapoo
 • :25:
  25
  25
 • :narahat:
  narahat
  narahat
 • :blond:
  blond
  blond
 • :satan:
  satan
  satan
 • :46:
  46
  46
 • :gol:
  gol
  gol
 • cheshmak
  cheshmak
  cheshmak
 • :35:
  35
  35
 • :90:
  90
  90
 • :afarin:
  afarin
  afarin
 • :56:
  56
  56
 • :79:
  79
  79
 • :einaki:
  einaki
  einaki
 • :45:
  45
  45
 • :khorus:
  khorus
  khorus
 • :02:
  02
  02
 • :34:
  34
  34
 • :89:
  89
  89
 • :khab:
  khab
  khab
 • :55:
  55
  55
 • :78:
  78
  78
 • :12:
  12
  12
 • :44:
  44
  44
 • :monkey:
  monkey
  monkey
 • :01:
  01
  01
 • :33:
  33
  33
 • :88:
  88
  88
 • :22:
  22
  22
 • :54:
  54
  54
 • :76:
  76
  76
 • :doodi:
  doodi
  doodi
 • :naa:
  naa
  naa
 • :gav:
  gav
  gav
 • :32:
  32
  32
 • :1min:
  1min
  1min
 • :hisss:
  hisss
  hisss
 • :akhm:
  akhm
  akhm
 • :75:
  75
  75
 • :10:
  10
  10
 • :soot:
  soot
  soot
 • :pig:
  pig
  pig
 • :31:
  31
  31
 • :star:
  star
  star
 • :20:
  20
  20
 • :52:
  52
  52
 • :74:
  74
  74
 • :09:
  09
  09
 • :41:
  41
  41
 • :kolahi:
  kolahi
  kolahi
 • :heart:
  heart
  heart
 • :sabz:
  sabz
  sabz
 • :85:
  85
  85
 • :19:
  19
  19
 • :51:
  51
  51
 • :ladybird:
  ladybird
  ladybird
 • :08:
  08
  08
 • :40:
  40
  40
 • :nakhon:
  nakhon
  nakhon
 • :95:
  95
  95
 • :eshgh:
  eshgh
  eshgh
 • :84:
  84
  84
 • :18:
  18
  18
 • :50:
  50
  50
 • :lamp:
  lamp
  lamp
 • :07:
  07
  07
 • :39:
  39
  39
 • :khejalat:
  khejalat
  khejalat
 • :94:
  94
  94
 • :28:
  28
  28
 • :83:
  83
  83
 • :17:
  17
  17
 • :sorkh:
  sorkh
  sorkh
 • :cup:
  cup
  cup
 • :06:
  06
  06
 • :38:
  38
  38
 • :dalghak:
  dalghak
  dalghak
 • :93:
  93
  93
 • :27:
  27
  27
 • :82:
  82
  82
 • :16:
  16
  16
 • :48:
  48
  48
 • :kadoo:
  kadoo
  kadoo
 • :zaboon:
  zaboon
  zaboon
 • :37:
  37
  37
 • :58:
  58
  58
 • :92:
  92
  92
 • :26:
  26
  26
 • :mooghermez:
  mooghermez
  mooghermez
 • :15:
  15
  15
 • :47:
  47
  47
 • :charbarg:
  charbarg
  charbarg
 • :04:
  04
  04
 • :36:
  36
  36
 • SADAFAK.IR
 • :gitar:
  Gitar
  Gitar
 • :study:
  Study
  Study
 • :bi tarbiat:
  Bi Tarbiat
  Bi Tarbiat
 • :no no:
  No No
  No No
 • :love:
  Love
  Love
 • :gilibili:
  Gilibili
  Gilibili
 • :spam:
  Spam
  Spam
 • :bi ar:
  Bi Ar
  Bi Ar
 • :nazi:
  Nazi
  Nazi
 • :like:
  Like
  Like
 • :ghelion:
  Ghelion
  Ghelion
 • :soal:
  Soal
  Soal
 • :bezan ghadesh:
  Bezan Ghadesh
  Bezan Ghadesh
 • :nasihat:
  Nasihat
  Nasihat
 • :kiss:
  Kiss
  Kiss
 • :ghah ghahe:
  Ghah Ghahe
  Ghah Ghahe
 • :sigar:
  Sigar
  Sigar
 • :bede baghalo:
  Bede Baghalo
  Bede Baghalo
 • :mobarak:
  Mobarak
  Mobarak
 • :kaf:
  Kaf
  Kaf
 • :yess:
  Yess
  Yess
 • :fak:
  Fak
  Fak
 • :shena:
  Shena
  Shena
 • :bahs:
  Bahs
  Bahs
 • :mariz:
  Mariz
  Mariz
 • :jelf:
  Jelf
  Jelf
 • :vibre:
  Vibre
  Vibre
 • :dislike:
  Dislike
  Dislike
 • :shaki:
  Shaki
  Shaki
 • :allaf:
  Allaf
  Allaf
 • :ma omadim:
  Ma Omadim
  Ma Omadim
 • :jazz:
  Jazz
  Jazz
 • :type:
  Type
  Type
 • :dastmal:
  Dastmal
  Dastmal
 • :shadi:
  Shadi
  Shadi
 • :aks:
  Aks
  Aks
 • :man khubam:
  Man Khubam
  Man Khubam
 • :iran:
  Iran
  Iran
 • :tavalod:
  Tavalod
  Tavalod
 • :chaker:
  Chaker
  Chaker
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :)
  Smile
  Smile
 • :ma inim:
  Ma Inim
  Ma Inim
 • :hiss:
  Hiss
  Hiss
 • :taslim:
  Taslim
  Taslim
 • :bye:
  Bye
  Bye
 • :salam:
  Salam
  Salam
 • :mage nabinamet:
  Mage Nabinamet
  Mage Nabinamet
 • :hey vaye man:
  Hey Vaye Man
  Hey Vaye Man
 • :tajjob:
  Tajjob
  Tajjob
 • :boghz:
  Boghz
  Boghz
 • :PSO:
  PSO
  PSO
 • :ma dadashim:
  Ma Dadashim
  Ma Dadashim
 • :hello:
  Hello
  Hello
 • :sun:
  Sun
  Sun
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :olagh:
  Olagh
  Olagh
 • :ma bishtar:
  Ma Bishtar
  Ma Bishtar

بارگذاری ... بارگذاری ... آخرین ارسال ها
بارگذاری ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بارگذاری ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
بارگذاری ...